10 tips til lønnssamtalen

En god lønnssamtale gir en konkret vurdering av dine prestasjoner og hvordan de belønnes. Det er derfor viktig at du forbereder deg godt til denne samtalen.

 Alle bør ha en årlig lønnssamtale. Har du det ikke avtalt lønnssamtale bør du be om det.

Som medlem får du tilgang til: Econas lønnskalkulator og personlig lønnsrådgiving.

1. Sjekk din markedsverdi
Markedsverdien måles enklest ved å sammenlikne deg med tilsvarende jobber. Econas lønnskalkulator gir deg utallige muligheter til sammenlikning.

2. Skriv ned suksesshistorier fortløpende
Skriv ned suksesshistorier fortløpende. Bruk eksempler og vær konkret når du fremhever oppnådde resultater eller relevante bidrag.

3. Argumentér ut fra lønnspolitikken i virksomheten
En tydelig lønnspolitikk med klare kriterier for lønnsvurdering er utgangspunktet for en god lønnssamtale. Eksempler på kriterier er, resultater, lærings- og omstillingsevne, ansvar og anvendt kompetanse. Mangler arbeidsgiver kriterier kan du sammen med arbeidsgiver gjøre nødvendige avklaringer.

4. Unge er spesielle
Lønn for nyutdannede Econa-medlemmer er ikke spesielt høy. Har du prestert godt skal det ikke mye til for arbeidsgiver å prioritere deg i lønnsoppgjøret.

5. Forventninger 
I en konstruktiv tone bør du være tydelig på hvor stort lønnstillegg du mener du bør ha og hvorfor. Har arbeidsgiver lovet å kompensere for svakere oppgjør før nevner du det, hvis ikke arbeidsgiver gjør det.

6. Forbered deg til neste lønnsoppgjør
Legg grunnlaget for neste oppgjør nå. Hva må til for at du skal få høyere lønn til neste år? En konkret og målbar plan er den enkleste og ofte beste løsningen.

7. Krisetider – intet unntak
Sliter arbeidsgiver kan du forhandle om lønn i dag ut fra det du har prestert og avtale at lønnen endres når arbeidsgivers økonomi er normal igjen. Eventuelt en ordning med betinget lønnsutbetalingen/bonus som utbetaltes under vilkår i framtiden. Selv om det er krise er det lurt å få tilbakemelding på dine prestasjoner gjennom lønnsjustering gitt under normale forhold. Arbeidsgivere er normalt sett tjent med å gi tydelige tilbakemeldinger på dine prestasjoner. Lønn er en tydelig og målbar tilbakemelding.  

8. Fra Econas lønnsstatistikk (og annen statistikk) vet vi:

  • Stillingens lønnsnivå påvirkes av ansvar og arbeidsmengde: Ansvar på ulikt nivå, som leder-, resultat-, personal- og prosjektlederansvar. Hvordan dette lønnes får du gode svar på i lønnskalkulatoren. Lønn påvirkes også av krav i stillingen som, stor selvstendighet i arbeidet, evne til stor arbeidsbelastning, tilgjengelighet eller krav til spesiell type utdanning.
  • Dine evner som: At du skaper resultater, tilpasningsdyktighet/omstillingsevne, initiativ, kreativitet, faglig kompetanse og sosiale ferdigheter/samarbeidsevner.

9. Hold medarbeidersamtale og lønnssamtale atskilt
Medarbeidersamtalen skal utvikle deg som arbeidstaker. I lønnssamtalen avklares verdsettingen av dine prestasjoner, ikke hvordan du kan gjøre det bedre.

10. Lønn er mer enn penger
Andre aktuelle goder kan for eksempel være kurs- og kompetansepåfyll, mer ferie, bonusordning, eller dekning av treningsutgifter. 

Ikke medlem? Meld deg inn i dag!
Econa er foreningen for økonomer og økonomistudenter.