6 gode råd til lønnssamtalen

Econas lønnsundersøkelse viser at få forhandler lønn. Kun halvparten av våre medlemmer har lønnssamtale. Undersøkelsen viser at de som gjennomfører lønnssamtalen i snitt får nesten 50 prosent større lønnsøkning enn de som ikke har en slik samtale med arbeidsgiver.

Per Christian Rogdar, advokat og leder av Econa Arbeidsliv, har følgende råd.

– Før du skal inn en slik samtale er det avgjørende at du har forberedt deg godt og har en plan for hvordan du skal argumentere best mulig. Det er synd at så få velger å gjennomføre lønnssamtaler når man ser hvor stor gevinst det kan gi. I utgangspunktet bør du ta en slik samtale én gang i året. Tar ikke sjefen initiativ, er det viktig at du selv gjør det, oppfordrer Rogdar.

Econa mener lønnssamtalen burde inn som en naturlig del av alle virksomheters personalpolitikk.

Ved å følge punktene under bør du ifølge Rogdar kunne håndtere de fleste temaer som kommer opp i forhandlingen:

1. Hold medarbeidersamtale og lønnssamtale adskilt 

– Det gir deg en bedre lønnsutvikling. Medarbeidersamtalens formål er å utvikle deg som medarbeider. Lønn vil ofte være et forstyrrende element i denne sammenheng.

2. Argumenter med utgangspunkt i kriteriene i arbeidsgivers lønnspolitikk

– Virksomhetens lønnspolitikk vil ofte være nedfelt i personalhåndbok, men kan også være angitt i arbeidstakerens arbeidsavtale. Kriteriene sier noe om hvilke forhold arbeidsgiver vil vektlegge i sin vurdering og hva medarbeiderne blir målt på. Dette må du ta inn i din argumentasjon.

3. Begrunn dine lønnskrav ut fra din markedsverdi og de resultater du har oppnådd 

– Se på stillinger du kan sammenligne deg med. Bruk lønnsstatistikk, ansvar, ansiennitet og bransjeerfaring. Er det store avvik mellom din lønn og markedsvilkårene for jobber med samme krav til kompetanse og erfaring, bør du foreslå at det utarbeides en plan for hvordan dette gapet skal tettes.

4. Skriv ned suksesshistorier fortløpende gjennom året

– Fremhev oppnådde mål og andre resultater som har bidratt til virksomhetens utvikling. Dokumenter at du evner å løfte både egne prestasjoner, men også avdelingen du tilhører. Bruk eksempler og vær konkret. Hva er dine tre beste prestasjoner siste år? Har du hevet kompetansenivået ditt eller opparbeidet deg spisskompetanse innen et felt som er viktig for virksomheten i løpet av året?

5. Vær tydelig på dine lønnsforventninger og begrunnelsen for dine krav

– Under lønnssamtalen bør du være tydelig på egne forventninger, hvor stort lønnstillegg du mener du bør ha og hvorfor, samtidig som du sørger for at tonen i møtet forblir konstruktiv. Det kan også være aktuelt å ta opp historikk fra tidligere lønnssamtaler dersom tidligere oppgjør har gitt liten uttelling.

6. Husk at du legger grunnlaget for neste lønnsoppgjør på slutten av lønnssamtalen

– Får du ikke det lønnstillegget du mener du fortjener, bør du be om en konkret tilbakemelding fra arbeidsgiver på hvordan du kan nå det lønnsnivået du selv mener at er riktig før neste lønnsjustering. 

Lurer du på hva økonomer i liknende stillinger som deg tjener eller trenger du konkrete råd? Les mer om vår individuelle lønnsrådgivning. 

Ikke medlem? Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.