6 tips til deg som er ung og har første lønnssamtale

Det kan ofte oppleves som krevende å ha lønnssamtale, særlig om man er ny i arbeidslivet. For å få resultatene du ønsker er det viktig med god forberedelse. Her er Econas seks tips til hvordan du kan gjøre nettopp det.

1. Hold medarbeidersamtale og lønnssamtale adskilt 

Det gir deg en bedre lønnsutvikling. Medarbeidersamtalens formål er å utvikle deg som medarbeider. Lønn vil ofte være et forstyrrende element i denne sammenheng.

2. Argumenter med utgangspunkt i kriteriene i arbeidsgivers lønnspolitikk 

Virksomhetens lønnspolitikk vil ofte være nedfelt i personalhåndbok, men kan også være angitt i arbeidstakerens arbeidsavtale. Kriteriene sier noe om hvilke forhold arbeidsgiver vil vektlegge i sin vurdering og hva medarbeiderne blir målt på. Dette må du ta inn i din argumentasjon.

3. Begrunn dine lønnskrav ut fra din markedsverdi og de resultater du har oppnådd

Se på stillinger du kan sammenligne deg med. Bruk Econa sin lønnsstatistikk, ansvar, ansiennitet og bransjeerfaring. Er det store avvik mellom din lønn og tilsvarende stillingers lønn bør du foreslå en plan for hvordan dette kan tettes.

4. Skriv ned suksesshistorier fortløpende gjennom året

Fremhev oppnådde mål og andre resultater som du har vært med å bidra til virksomhetens utvikling. Dokumenter at du evner å løfte både egne prestasjoner, men også avdelingen du tilhører. Bruk eksempler og vær konkret. Hva er dine tre beste prestasjoner siste år? Har du hevet kompetansenivået ditt eller opparbeidet deg spisskompetanse innen et felt som er viktig for virksomheten i løpet av året?

5. Vær tydelig på dine lønnsforventninger og begrunnelsen for dine krav

Under lønnssamtalen bør du være tydelig på egne forventninger, hvor stort lønnstillegg du mener du bør ha og hvorfor, samtidig som du sørger for at tonen i møtet forblir konstruktiv. Bruk også Econa sin lønnsstatistikk for å se hva andre i tilsvarende stillinger og årskull tjener, slik som Kristian gjorde: Econa - Econas lønnsstatistikk overbeviste sjefen - opp 80 000 kroner i lønn

6. Husk at du legger grunnlaget for neste lønnsoppgjør på slutten av lønnssamtalen 

Får du ikke det lønnstillegget du mener du fortjener, bør du be om en konkret tilbakemelding fra arbeidsgiver på hvordan du kan nå det lønnsnivået du selv mener at er riktig før neste lønnsjustering. 

Econas lønnsrådgivning 

Lurer du på hva økonomer i liknende stillinger som deg tjener? Econas lønnsstatistikk gir deg markedets mest detaljerte statistikk for masterutdannede økonomer.

Den beste sammenlikningen får du ved å bruke lønnskalkulatoren. Her velger du hvem du vil sammenligne deg med. For individuell bruk i lønnssamtaler eller lønnsforhandlinger anbefales det også at du bruker lønnskalkulatoren.

Trenger du konkrete råd, kan du sende en henvendelse til Econas analytiker og rådgiver Atle Ø. Kolbeinstveit: lonn@econa.no.