Arrangement

Actio: the art of persuasive message delivery

Richard B. Stephenson kommer igjen til Tromsø for å inspirere oss studentene. Denne gangen for å beskrive beskrive ulike presentasjonsteknikker – noe som vil være nyttig for alle.