Arrangement

Aksjonæravtalen – Kan man overleve uten?

Aksjonæravtaler er et sentralt instrument for realisering og balansering av eierinteresser. I dette møte fokuserer vi på hva en aksjonæravtale er, hvorfor og hvordan den etableres og hva som er viktig å tenke på i utforming og etterlevelsen av aksjonæravtalen.