Arbeidslivet remikses

Forfattere: Kristina Jullum Hagen og Rasmus Eiternes Guldvik

I årene som kommer, vil arbeidslivet i økende grad bli preget av digitalisering og automatisering. Hvordan vil det påvirke sysselsettingen og jobbene våre? Hvordan arbeidslivet utvikler seg, er viktig både for samfunnet og for den enkelte. Også i framtiden vil arbeid være en meningsfylt måte å bidra i samfunnet på, og utgjøre en sentral del av samfunnets verdiskaping.

Denne artikkelen ser på hvilke trekk som preger utviklingen framover, og diskuterer hvordan samfunnet og den enkelte best kan tilpasse seg for å møte framtiden.

Les hele artikkelen fra Magma nr 3-2016 her.