Arbeidsrettssaken fastsatt til 7.-9. mars 2016

Arbeidsrettssaken mellom Econa/Naturviterne og KS er nå fastsatt til 7. - 9. mars 2016 (tre dager). For enkelte av våre medlemmer betyr dette at lønnsforhandlingene for 2015 vil foregå i 2016.

Det er beklagelig at slike prosesser tar lang tid, men det er dessverre en del av rammevilkårene for tvister i arbeidslivet. Ved oppsigelser er det ofte en fordel for den ansatte/fagforeningene at forhandlinger drar ut i tid, men i dette tilfellet vil mange av våre medlemmer oppleve at lønnsforhandlingene for 2015 kommer i 2016. Det er ingen formelle problemer knyttet til å forhandle to ganger i 2016. Det er arbeidsgiver som har nektet oss å forhandle i 2015, og de lønnstilleggene man forhandler frem skal ha virkning fra 1. mai 2015.

Les mer om tariffoppgjøret 2015