Årets lokalavdeling 2013 i Econa er Aust-Agder


Tilbake

30.10.2013

Fredag 25. og lørdag 26. oktober 2013 ble det avholdt representantskapsmøte i Econa. Tradisjonen tro med utdeling av pris til Årets lokalavdeling. Econa har 14 lokalavdelinger fra Finnmark i Nord til Kristiansand i Sør, og har så langt i år avholdt godt over hundre arrangementer som har gitt god lokal medlemsnytte.

DSC_0613Årets lokalavdeling ble startet i 1959, og har gjennom 2013 levert et godt medlemstilbud ved at de har hatt et bredt tilbud til medlemmene bestående av flere bedriftsbesøk hvor de spesielt har besøkt bedrifter i «det nye næringslivet» lokalt, innenfor både olje og småskalaproduksjon. De har hatt og skal ha arrangementer om pensjon og lønn, i et lokalt og nasjonalt perspektiv samt at de har et variert sosialt program. De har økt sin synlighet gjennom blant annet aktivt arbeid mot lokalmedia og deltagelse på Arendalsuken. I sin medlemsdialog har de lagt vekt på å bruke medlemsundersøkelsen til utvikling av tilbudet. Lokalavdelingen har på en god måte etablert rutiner for langsiktig planlegging av driften i avdelingen, samt har på en eksemplarisk måte deltatt på Econas nasjonale arrangementer. De har også tatt initiativ til samarbeidsarrangementer med sin naboavdeling. Lokalavdelingen har også etablert et godt samarbeid med nasjonale sponsorer.

Prisen, årets lokalavdeling, ble vedtatt opprettet på styremøtet 19. mai 2005. Prisen skal være foreningens hedersbevisning til den lokalavdelingen som utmerker seg i arbeidet for medlemmene i sitt nedslagsfelt. Lokalavdelingens medlemstilbud, medlemsdialog og synlighet i sitt nedslagsfelt er lagt til grunn for årets valg. Juryen har bestått av styret, med unntak av de styremedlemmer som har tillitsverv i lokalavdelinger. 

pt>