Arrangement

Arverett - rett til arv?

Arverett er både et viktig og et ubehagelig tema. Til stadighet leser vi i media om uavklarte forhold rundt testamente og arv - primært om konflikter.