Aust-Agder er Årets lokalavdeling 2013

Fredag 25. og lørdag 26. oktober 2013 ble det avholdt representantskapsmøte i Econa. Tradisjonen tro ble Årets lokalavdeling kåret. Årets vinner er Aust-Agder.

DSC_0613

Den stolte leder av avdelingen, Håkon Slyngstad, ble svært overrasket da hans avdeling ble ropt opp som vinner under representantskapsmiddagen.

Årets lokalavdeling ble startet i 1959, og har gjennom 2013 levert et godt medlemstilbud ved at de har hatt et bredt tilbud til medlemmene. Det har vært flere bedriftsbesøk, spesielt til bedrifter i «det nye næringslivet» lokalt, innenfor både olje og småskalaproduksjon. De har hatt og skal ha arrangementer om pensjon og lønn, i et lokalt og nasjonalt perspektiv, og ikke minst har medlemmene i Aust-Agder fått delta i mange ulike sosiale aktiviteter.

Lokalavdelingen har økt sin synlighet gjennom blant annet aktivt arbeid mot lokalmedia og deltagelse på Arendalsuken. I sin medlemsdialog har de lagt vekt på å bruke medlemsundersøkelsen for å utvikle tilbudet. Juryens begrunnelse sier også at lokalavdelingen på en god måte har etablert rutiner for langsiktig planlegging av driften i avdelingen. I tillegg har de på en eksemplarisk måte deltatt på Econas nasjonale arrangementer. De har også tatt initiativ til samarbeidsarrangementer med sin naboavdeling og har etablert et godt samarbeid med nasjonale sponsorer.

Prisen ”Årets lokalavdeling” ble vedtatt opprettet på styremøtet 19. mai 2005. Prisen skal være foreningens hedersbevisning til den lokalavdelingen som utmerker seg i arbeidet for medlemmene i sitt nedslagsfelt. Lokalavdelingens medlemstilbud, medlemsdialog og synlighet i sitt nedslagsfelt er lagt til grunn for årets valg. Juryen har bestått av styret, med unntak av de styremedlemmer som har tillitsverv i lokalavdelinger.

Econa har 14 lokalavdelinger fra Finnmark i nord til Kristiansand i sør, og det har så langt i år vært avholdt godt over hundre arrangementer som har gitt god lokal medlemsnytte.