Arrangement

AVLYST - Talentutvikling - Rett person på rett plass

I samarbeid med Jobzone og HR-huset inviterer Siviløkonomene til samling hvor talentutvikling står i fokus.