Buskerud

Gjennom våre arrangement ønsker vi å tilby våre medlemmer både faglig og personlig utvikling, samt skape en arena for nettverks- og relasjonsskaping. Vi ønsker også å være en bidragsyter i samfunnsdebatten og skape engasjement gjennom å ta opp tema som vi tror er viktige for deg som medlem.

I tillegg til våre egne møter har vi også en rekke andre arrangement sammen med våre samarbeidspartnere.

Denne nettsiden oppdateres forløpende og dersom du ønsker å engasjere deg eller har forslag til aktiviteter, håper vi at du tar kontakt med en av oss i styret i dag.

Med vennlig hilsen styret i Econa Buskerud

ved leder Terje Kristian Kvam

Salgsbetingelsene finner du her.

Buskerud

Lokalavdelingsleder

Terje Kristian Kvam

Send e-post

Telefon: 92618300

Antall medlemmer: 898

Ingen kommende arrangementer