Arrangement

Byutvikling i Drammen - Andungen som ble en svane

Drammen by har det siste tiåret gjennomgått en rivende utvikling fra et sted du kjørte forbi, til et sted du gjerne stopper opp - og blir!