Arrangement

De syv dødssyndene; Etikk og butikk

I katolsk tradisjon er hovmod, grådighet, begjær, misunnelse, fråtseri, vrede og latskap de syv dødssyndene. Er det disse som styrer valgene til norske ledere og siviløkonomer i sin alminnelighet når det oppstår etiske dilemmaer i bedriften?