Arrangement

Det nye sykehuset på Kalnes

Siviløkonomene Østfold inviterer til møte. Det blir orientert om;