Dette bør du tjene på sommerjobben

Du skal ikke gå for lut og kaldt vann selv om jobberfaring gjør seg bra på CV-en. Lønnen for sommerjobben skal reflektere hva du faktisk kan. Har du fått en jobb der studiene er relevante, skal det synes på lønnsslippen!

En nyutdannet økonom med mastergrad har gjerne en årslønn på litt over 450 000 kroner. Med bachelorutdanning ligger begynnerlønnen betydelig lavere, noe som viser at kompetansen din er avgjørende for verdien av jobben du gjør. Det bør også tas med i beregningen for sommerjobber og deltidsjobber der utdanningen er relevant.

Minimum 170 kroner timen

Det er ingen felles minstelønn i Norge, men en del yrker har minstelønn som gjelder for alle. Lavest ligger gartneri, jordbruk o.l. med 129 kroner i timen, og høyest ligger elektro der minstelønn er 218 kroner. En renholder over 18 år skal tjene minst 188 kroner i timen, mens minstelønn innen overnatting, service og catering er i 168 kroner når du er over 20 år.

Det er ikke fastsatt minstelønn for økonomisk-administrative stillinger. Men som student på økonomisk-administrative fag bør du kunne være så produktiv at du forsvarer en lønn på 170 kroner i timen. Det tilsvarer en årslønn på ca. 330 000 kroner.

Har du en jobb som er direkte relevant ut i fra utdanningen din, kan du gjerne forhandle om en lønn på rundt 200 kroner i timen når du er ferdig med bachelorgraden.

Søk i tide – start nå!

Husk at det kan ta tid å finne en god sommerjobb. Start tidlig, og bruk gjerne nettverk, venner og bekjente. Sørg for å ha en oppdatert profil på LinkedIn. Husk også at du kan få evaluert og kvalitetssikret CV og/eller søknad av Econas jobbsøkerteam ved å sende inn til cv@econa.no. Ved stor pågang kan svartiden være på 1 uke.

Be om skriftlig arbeidsavtale

Når jobben er i boks, har du alltid krav på en skriftlig arbeidsavtale. Den skal blant annet si noe om arbeidstid, pauser, lønn og oppsigelsestid. Du har selvsagt rett til opplæring i oppgavene du skal gjøre, og vil alltid være dekket av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Verdt å huske når du slutter

Du har alltid krav på feriepenger. De skal vanligvis utbetales sammen med siste lønn, ellers bør du få en skriftlig bekreftelse på når de kommer. Husk at du har krav på attest som minimum beskriver jobbens innhold og varighet, og spør gjerne om en referanse du kan bruke når du skal søke jobb senere.

Bra jobb, dårlig lønn – hva da?

Skulle det dukke opp et jobbtilbud der du ikke oppnår ønsket lønn, er det selvsagt lov å si nei. Da bør du tenke gjennom andre alternativer, og hva jobben eventuelt kan bety for deg. Kan den gi deg innpass et sted du gjerne vil jobbe senere? Vil du få flere nyttige kontakter i nettverket ditt? Vil arbeidserfaringen være relevant?

Med lite jobberfaring er det jo ikke bare CV-en og pengene du skal tenke på. All arbeidserfaring vil gi læring, og forhåpentligvis gjøre deg bedre rustet til en god overgang til arbeidslivet senere. Lykke til!

Ikke medlem i Econa?  Meld deg inn i dag og få gode tilbud som studentforsikring, CV-/søknadshjelp og landets beste lønnsstatistikk for økonomi/administrasjon. Kun 300,- i året!

 

Relaterte artikler

25.08.2021
Direkte talt