Arrangement Digitalt utvikling og innovasjon Online

Disruptiv innovasjon/teknologi

5G - morgendagens mobilnett – bygges i dag ut med stor hastighet og operatørene lover landsdekkende nett i løpet av få år. Henning Huuse er forretningsutvikler i Telia Next og vil gi en introduksjon til hva vi kan forvente av det nye 5G nettet, hvilke muligheter den nye teknologien vil gi, og hvordan teknologien bidrar til nye forretningsmodeller.