Econa har takket ”nei” til ny tariffpolitiske forutsetninger

Econa har sammen med Naturviterne takket nei til å være med på KS sitt forslag til nye tariffpolitiske forutsetninger i KS-området.

Ved forhandlingene om tariffavtalen for 2014-2016 ble partene enige om følgende tariffpolitiske forutsetninger: VII Til Protokollen a) Tariffpolitiske forutsetninger

”Partene legger til grunn at de lokale forhandlingene i henhold til HTA kap. 3.4 og kap. 5.2 skjer innenfor en økonomisk ramme som blant annet tar hensyn til kommuneøkonomien og resultatene i tariffområdet for øvrig”.

Denne teksten er i tråd med den som står i Hovedtariffavtalens § 5.2.

Ved mellomoppgjøret i 2015 ønsket KS (og flere av de andre hovedsammenslutningene) å endre de tariffpolitiske forutsetningene til:

Punkt 3: Tariffpolitiske forutsetninger

Partene forutsetter at de lokale parter gjennomfører lokale forhandlinger i henhold til HTA kap. 3.4 og 5.2 innenfor en økonomisk ramme som tar hensyn til kommuneøkonomien, kommunen/fylkeskommunen/bedriftens totale situasjon samt resultatene i KS-området og andre sammenlignbare tariffområder. Partene legger til grunn at det over tid må være en balanse i lønnsveksten mellom de ulike lønnskapitlene i HTA.

Econa og Naturviterne har valgt å kjempe mot denne ”misunnelsesklausulen” ved ikke å akseptere tilbudet fra KS. Econa mener det er viktig at Akademikernes medlemsforeninger aktivt arbeider med å sikre at lokale lønnsoppgjør fortsatt skal være frie, og at det ikke er de sentrale partene som skal bestemme hva som passer den enkelte kommune best, eller begrense de lokale parters muligheter til å tilpasse seg arbeidsmarkedet og lokale behov.

Når man ser ukritisk på tallene for lønnsutviklingen for henholdsvis kapittel 3 (lederne), kapittel 4 (sentralt) og kapittel 5 (lokale lønnsoppgjør) ser det ut til at de som forhandler lokalt får en høyere lønnsutvikling enn de som forhandler sentralt.

1) Lønnsutviklingen blant identiske personer viser andre tall:

Hvis man går inn og ser på underlagstallene så er det viktig å legge merke til at de ansatte som var i kapittel 4 både i 2013 og 2014 (identiske personer) fikk en gjennomsnittlig lønnsvekst på 4,6 %, mot 4,3 % for samme gruppe i kapittel 5.

Lønnsveksten identiske personer 2014:

Hele KS                                   4,5 %

Kapittel 4                                 4,6 %

Kapittel 4B                               4,6 %

Kapittel 4C                              4,8 %

Kapittel 5                                 4,3 %

Kapittel 3                                 4,6 %

(Kilde: TBSK-rapport s. 39)

Dette betyr at mye av lønnsutviklingen i kapittel 3 og 5 skjer i forbindelse med nye ansettelser. Dette skal selvfølgelig ikke øvrige ansatte i kapittel 3 og 5 betale for ved lavere lønnsoppgjør.

2) Store forskjeller på forskjellige utdannings- og yrkesgrupper:

Det har vært stor etterspørsel etter tannleger, leger, psykologer og ingeniører siden etableringen av lokale lønnsoppgjør i 2002. Kommunenes behov for å rekruttere og beholde disse yrkesgruppene har medført vesentlig høyere lønninger disse yrkesgruppene.

Hvis det var slik at alle lønnskapitlene skulle ha samme lønnsvekst, så er det de andre yrkesgruppene i kapittel 3 og 5 som må betale for dette ved tilsvarende lavere lønnsvekst. Dette er urettferdig og galt, og Econa kan ikke akseptere at slike formuleringer ødelegger de frie lokale forhandlingene for kapittel 3 og 5.

Hvis din arbeidsgiver kommer med argumentet om at det over tid må være balanse i lønnsutviklingen mellom de ulike lønnskapitlene – så er denne formuleringen ikke forpliktende for medlemmer i Econa eller Naturviterne.