Econa mener: Alle som ammer i barnets første leveår må få rett til ammefri med lønn

Econa støtter lovforslaget om å lovfeste en begrenset rett til ammefri med lønn i barnets første leveår. Dette vil gi økt personalkostnad for arbeidsgiver, men i begrenset omfang siden det gjelder i barnets første leveår og at mor vil ha permisjon i hele eller deler av denne perioden.

Når det gjelder deltidsarbeidende og ammefri for kvinner som arbeider tilnærmet full dag, legges det opp til et unødig komplisert system. Lovforslaget innebærer at det skal skilles mellom ammefri med og uten lønn på times- og halvtimesnivå. Econa mener at hovedregelen i arbeidsmiljølovens § 12-8 om at kvinner som ammer sitt barn kan kreve den fri hun av den grunn trenger bør gjelde, og at det gis fri med lønn inntil én time pr dag, også dersom arbeidstiden er kortere enn 7,5 timer.

Lovforslaget er ute på høring, og Econa gjennom KIA, har gitt sitt innspill til Akademikerne.