Econa og årets vakreste eventyr

De fleste vil nok trekke frem andre eventyr som vakrere enn tariffoppgjøret, men for noen er faktisk årets oppgjør en stor seier.

Forhandlingsansvarlig i Econa, Nina Bergsted, er godt fornøyd med at Econa og Akademikerne endelig har fått gjennomslag for sin lønnspolitikk i statlig sektor. – Dersom lønn skal kunne brukes som et personalpolitisk virkemiddel, er det helt nødvendig at pengene fordeles lokalt i forhandlinger mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver.  

Anders Kvam, leder i Akademikerne stat, sier det også slik: - Vi er svært tilfreds med årets lønnsoppgjør i staten. Hovedtariffavtalen er modernisert og lønnsdannelsen flyttes ut til den enkelte virksomhet. Det vil øke produktiviteten og gi bedre velferdstjenester til befolkningen.

Akademikerne har unngått streik i år, mens andre hovedsammenslutninger ikke har akseptert og er klare til å ta ut sine medlemmer i streik hvis nødvendig.

Her kan du lese mer om ny hovedtariffavtale i staten 

Forhandlingsansvarlig i kommunal sektor i Econa, Liv Torill Evenrud er svært fornøyd med oppgjøret i KS-området, men mindre fornøyd med oppgjøret i Oslo kommune. Her er hennes kommentar til årets oppgjør:

Tariffpolitiske forutsetninger er historie, og forhandlingsretten på pensjon er sikret

Alle Econas medlemmer i KS-området, med unntak for ansatte i undervisningsstillinger i skolen, skal ha lokal lønnsdannelse. Lønnsfastsettelsen foregår i sin helhet lokalt, uten en sentral fastsatt ramme. I de siste årene har vi imidlertid hatt en bestemmelse om såkalte tariffpolitiske forutsetninger i protokollen. Noen kommuner har valgt å tolke disse på en måte som har medført at vi ikke har fått reelle forhandlinger for våre medlemmer. Dette er det nå slutt på. Det er ikke tatt inn noen tariffpolitiske forutsetninger i protokollen i årets oppgjør. Avtalen med KS sikrer at lønnen for våre medlemmer skal fastsettes gjennom lokale forhandlinger ute i kommunene uten øvre ramme – både i 2016 og 2017.

I KS har vi tariffestet pensjonsordningen. I årets oppgjør var det viktig for oss å sikre muligheten til å forhandle om endringer i pensjonsordningen før neste hovedoppgjør i 2018. Dette har vi sikret oss. Den nye tariffavtalen er tydelig på at vi har streikerett dersom endringer i pensjonsvilkårene blir tema i denne tariffperioden.

Oslo kommune tviholder på en utdatert lønnsmodell

Oslo kommune har valgt å tviholde på et lønnssystem som ikke fungerer. Staten har innsett dette, og valgt å modernisere lønnssystemet i år. Oslo kommune går den motsatte veien – og mener at innsatsen din ikke skal ha noen konsekvenser for lønnen.  Dette er svært skuffende. Vi valgte likevel å anbefale resultatet fordi vi ikke tror vi vil oppnå noe mer i en mekling og eventuell streik.

Her kan du lese mer om årets tariffoppgjør: https://www.econa.no/tariffoppgjoret-2016