Arrangement

Econa Sosialt og Inkluderende Styremøte

Econa Buskerud ønsker å inkludere medlemmene i større grad i foreningen. Og ønsker derfor å avholde regelmessige sosiale samlinger som vi samkjører med styremøtene hvor medlemmer også kan delta om de ønsker.