Arrangement

Econas lønnsstatistikk – lange trender og lokale variasjoner

Vi inviterer til presentasjon av lønnsstatistikken. Presentasjonen vil fokusere på de viktigste funnene, ulike trender og lokale variasjoner som ikke kommer frem i tabellene som presenteres ellers.