Econas Mentorprogram 2014

Econas mentorprogram har snart bestått sin pilotperiode og vil fra 2014 være et permanent tilbud til utvalgte Econamedlemmer.

Søknadsfristen for Econas Mentorprogram 2014 er 15. oktober i år, og programmet har oppstart i januar.

11 mentor-adept relasjoner har siden desember 2012 møttes jevnlig for å utveksle råd og erfaringer. I tillegg har deltakerne fått faglig input i form av fire fellessamlinger på Bjørvika konferansesenter iløpet av året.

Econas mentorprogram handler om ledelsesutvikling og representerer et viktig forum for både mentor og adept. Ved å bygge bro mellom unge og erfarne ledere har mentorprogrammet som mål å bidra til både karrieremessig og personlig utvikling for den enkelte deltaker.

Ser du potensialet i unge og ambisiøse økonomer, eller higer du selv etter personlig – og karrieremessig utvikling? Søk deg til Econas Mentorprogram i dag!

Les mer om programmet, og last ned brosjyre med søknadskriterier her.