Econas Mentorprogram er igang

Det første møte mellom Econas adepter og mentorer var onsdag 12. desember 2012. Da hadde 22 adepter og 21 mentorer meldt sin interesse. Av disse gjenstod 11 par som vare klare for å møte hverandre.

Tom Bolstad åpnet mentorprogrammet på Bjørvika Konferansesenter, der han introduserte pilotprosjektet, med oppstart i Oslo og Akershus området. - Dette er viktig for Econa for å bidra til å øke medlemmenes karriere og faglige utvikling, sa Bolstad. Han så til både Sverige og Danmark som har store, veletablerte og attraktive mentorprogram. Et mål med Econa sitt mentorprogram må være at vi i fremtiden bruker en enda større medlemsgruppe og bidrar til å løfte både unge og erfarne ledere til å utføre ledergjerningen sin på en enda bedre måte. På den måten vil Econa bygge opp under ønsket om å være en livslang karrierepartner for våre medlemmer.

Styreleder Tom O. Kleppestø, som også selv er mentor, gav en inspirerende introduksjon hvor han fortalte om sine erfaringer som mentor, og hvor viktig dette arbeidet er. Ikke bare for adeptene, men også for mentorene.

At både styreleder og administrerende direktør tok seg tid fra sine travle førjulsdager er et godt tegn på hvor viktig mentorprogrammet er for Econa og hvor stor tro det er på at dette vil være et bærekraftig medlemsgode som vil vokse seg større og større i årene som kommer.

Det var kun mentorene som visste hvem de hadde fått som adept, og under introduksjonsrunden var det mange spente adepter som lurte på hvem de hadde fått utdelt som sin mentor. Avsløringen av parene ble positivt mottatt, og allerede i den første pausen var det vanskelig å bryte opp de gode samtalene mentor og adept hadde startet. Heldigvis gikk de inn til et spennende og inspirerende foredrag av Petter Mathisen om mentorskap. Her ble det fortalt om bakgrunnen for mentorskap, fallgruver og muligheter på en måte som alle deltakerne vil gå god nytte av i sine videre samtaler.

På mentorprogrammets andre møte i slutten av januar fikk vi tatt tempen på fremdriften da programmets mentorer ble samlet i Bjørvika. Tema for møtet var tilbakemeldinger og erfaringer, faglig påfyll og framtidsutsikter. Mentorene hadde mye på hjertet og fikk dele sine tanker og erfaringer med mentorkollegaene. Programmets konsulent, Petter Mathisen, snakket om attribusjonspsykologi, noe som ble godt mottatt av mentorene. Dette var viktig input i verktøykassen med metoder og strategier for mentorsamtalene. Deltakerne diskuterte den betydning og innflytelse man har som mentor og hva som forventes av en i denne rollen.  

Neste samling er i slutten av mai og da skal både mentorer og adepter samles. Inntil da er det opp til mentorene og adeptene å få mest mulig ut av hverandres kompetanse og erfaring. Econa holder selvfølgelig i trådene og følger tett opp underveis.

Om programmet og deltakerne:

Mentorene er personer med lang arbeidserfaring fra lederstillinger i både privat og offentlig sektor. Flere har også varierte styreverv og spennende utenlandserfaring. En viktig fellesnevner for mentorene er at de har et ønske om å, ved å dele sine egne erfaringer som leder, være med på å forme morgendagens ledere. Det har videre vært spesielt spennende å se at samtlige søkere til mentorrollen også ser et unik potensial for egen utvikling i Econas mentorprogram.

Adeptene er unge, ambisiøse økonomer i sin første lederstilling som higer etter både personlig utvikling og utvikling som leder. De har spennende erfaring fra sine første år i arbeidslivet og er alle motiverte til å trekke erfaringer og inspirasjon fra en samtalepartner og rådgiver. 

Intensjonen med Econas mentorprogram er å knytte unge og veletablerte medlemmer sammen, bistå til en positiv karriereutvikling for begge parter. Programmet vil bidra til at Econas medlemmer får et nettverk av dyktige mennesker på tvers av bransjer og sektorer som vil være viktig i videre karriereutvikling. 

For de unge lederne vil resultatet forhåpentligvis være at de ved å bli tryggere i sin rolle vil gjøre en enda bedre jobb som ledere.