Enighet i alle sentrale tariffoppgjør – lokale forhandlinger gjenstår

Natt til torsdag 15. oktober ble Econa, som er en del av Akademikerne, enige med staten, KS (kommunal sektor), og Oslo kommune om årets lønnsoppgjør etter en omfattende runde hos riksmekleren . Tidligere har Spekter, SAN og Samfunnsbedriftene (tidligere KS-bedrift) blitt enige.

Marianne Kringlebotn, forhandlingssjef i Econa

Lite forhandlingsrom

Med høy arbeidsledighet og usikker økonomisk situasjon var det lite å forhandle om i år sier forhandlingssjef Marianne Kringlebotn.

I meklingen i KS fikk Akademikerne på plass en forsikring om at kommunene skal gjennomføre lokale forhandlinger som normalt.

Oppgjøret i staten år innebærer at 0,45 prosent av Akademikernes lønnsmasse skal fordeles gjennom lokale, kollektive forhandlinger i den enkelte virksomhet. Forhandlingene skal være ferdige 30 november. Dette er på linje med det såkalte frontfaget i privat sektor.

- Det er begrenset med økonomi i år, men det er et lokalt handlingsrom. Vi har jobbet for å få til det som heter tekstlige endringer i avtalen som gjelder frem til april 2022. Det er viktig at tillitsvalgte i staten har en dialog med arbeidsgivere basert på lokale behov og at de blir enige om hvordan forhandlingsprosessen kan gjennomføres på en enkel måte. Avtaleteksten er justert slik at det er økt fokus på å finne lokale hensiktsmessige løsninger på hvordan lokale forhandlinger gjennomføres.

Klima- og miljøkompetansen skal styrkes

Det skal i tariffperioden legges til rette for kompetanseheving rundt bærekraft, klima og miljøspørsmål på tvers av statlige virksomheter.

- Staten må redusere eget klimaavtrykk og etterspørre klimavennlige løsninger. Skal statlige virksomheter lykkes må kompetansen økes rundt dette. Tillitsvalgte og ledere på den enkelte arbeidsplass må jobbe sammen for å finne de gode løsningene, sier Kringlebotn.

Oslo kommune er en sinke

Oslo kommune har en lønns- og personalpolitikk som er utdatert, men er ikke villig til å fornye seg. I dag er det noen få personer på Rådhuset som bestemmer lønnen til tusenvis av ansatte i kommunen. Kommunen som arbeidsgiver sløser med fellesskapets ressurser når de ikke er villige til endring, poengterer Kringlebotn. Ambisjonene våre er veldig mye høyere, og vi er ikke i mål. Vi har likevel valgt å akseptere resultatet i lys av den spesielle situasjonen samfunnet og Oslo står i.   

Detaljer om de enkelte forhandlingsområdene finner du her.