Arrangement Personlig utvikling/karriere Online

Et lærende tankesett kan utvikles og læres

Tro på egne og andres muligheter for å lære er avgjørende for å lykkes i et arbeidsliv i stadig omstilling