Kurs Excel

Excel Makro

Kurset skal gi deg oversikt over mulighetene som ligger i programmering av Excel. Gjennom praktiske øvelser, blir du kjent med Visual Basic for Applications generelt og Excels objektmodel spesielt. Etter kurset skal du ha en "verktøykasse" med koder som kan gjenbrukes i forskjellige situasjoner. Versjon Kurset blir holdt i Microsoft Excel 2003. Kun 12 plasser!