Får du den pensjonen du fortjener?

Ved jobbskifte er det mange forhold man bør tenke gjennom. Arbeidsoppgaver er selvfølgelig viktig. Lønn er viktig. Og pensjon – hva innebærer et jobbskifte for dine fremtidige pensjonsrettigheter?

Får du den pensjonen du fortjener?

Skremmende mange er lite opptatt av pensjon når de søker på en jobb. Mange vet ikke en gang om de har en pensjonsordning, og langt fra hva slags ordning de har. Er pensjon en del av de vilkårene du vurderer før du avgjør om du skal skifte jobb eller ikke?

Jeg vil anta lønnen er noe de fleste tar med i vurderingen, og pensjon er jo hvilken inntekt du skal ha i fremtiden og bør være vel så viktig. I det private er det et utall av ulike varianter når det gjelder pensjonsordninger. Noen har en ytelsesordning som dekker alt fra  60 til 70 prosentdekning, mens andre har en innskuddsordning med innskuddsatser på alt fra 2 til 8 prosent (for lønn mellom 6 og 12 G).  

Innen noen bransjer er det tradisjon for å ha gode pensjonsordninger, og også å vektlegge dette ved rekrutteringen av nye ansatte. I andre bransjer legger man seg på lovens minimumsordninger, som vil være en 2 prosent-innskuddsordning. Nivået på pensjonen vil variere ut fra hva slags ordning man har – men til tross for disse variasjonene er det lite konkurranse når det gjelder kampen om arbeidstakerne her. Hvorfor er det ikke mer attraktivt å bruke ”konkurransedyktige pensjonsordninger” i rekrutteringsøyemed? 

Et første skritt på veien kan være om arbeidstakerne er mer bevisste på pensjon – og stiller spørsmål om pensjonsvilkårene. Det dreier seg riktignok hovedsakelig om kollektive pensjonsordninger, slik at man som regel ikke vil være i en forhandlingsposisjon. Man kan likevel stille kritiske spørsmål – og til og med unnlate å akseptere et tilbud hvis pensjonsordningen er for dårlig. Det er snakk om hva du skal leve av som pensjonist!

Av Liv Torill Evenrud, advokat i Econa