Folkefinansiering i plattformøkonomien

I løpet av få år har vi sett en eventyrlig utvikling av infrastruktur for sosial samhandling gjennom nye sosiale medier og plattformer.

Arne Krokan

Plattformene er i ferd med å skape en ny infrastruktur for tjenesteyting, noe det er langt flere enn Uber og Airbnb som har suksess med å utnytte. I tillegg til reiser, overnatting og andre praktiske tjenester står muligheter for å finansiere nye aktiviteter og virksomheter gjennom folkefinansiering (crowdfunding) for en viktig del av veksten i den nye delingsøkonomien. Røttene for denne utviklingen må vi imidlertid langt tilbake i tid for å finne.

Tillit er på mange måter selve limet i samfunnsdannelsen, fordi det dreier seg om hvordan vi forholder oss til andre personers handlinger i situasjoner som innebærer elementer av risiko.

Les Arne Krokans artikkel i Magma om folkefinansiering, dens røtter og plattformenes fordeler og ulemper i folkefinansiering.

Her kan du se foredraget han holdt om tema under Econakonferansen 2016: