Forklaringer på lønnsnivå

Hva er viktigst når Econamedlemmers lønn skal predikeres?

Forklaringer på lønnsnivå

Personlige variasjoner er den viktigste variabelen i Econas lønnsstatistikk, men dette er variabler som lønnsundersøkelsen ikke fanger opp. Så utover det, hva er viktigst når Econamedlemmers lønn skal predikeres? Svaret er ansiennitet, ansvarsnivå og om en jobber i privat eller offentlig sektor. En outsider er belønningssystemet. Har man bonus som en del av belønningen har man i gjennomsnitt betydelig høyere grunnlønn uavhengig av ansvarsnivå. I dette blogginnlegget er det ansiennitet, ansvarsnivå og sektor som presenteres.

Ansiennitet

Det er ikke spesielt vanskelig å forstå at ansiennitet er viktig i lønnssettingen. Derimot er det mer komplisert å se utviklingen av hvor mye man får ekstra for hvert år i arbeidslivet. «Gevinsten» av ansiennitet er en avtakende funksjon, og man får mest utbytte i starten av karrieren og lite eller ingenting mot slutten av karrieren. Et år mer i arbeidslivet gir dobbelt så stor avkastning i privat sektor som i offentlig sektor.

Sektor

Lønnsforskjellene mellom privat sektor og offentlig sektor er stor. Forskjellene skyldes i stor grad ulik belønning av faktorer som ansiennitet og ansvar, men også at det isolert for ansvar og ansiennitet er høyere lønn i privat sektor enn offentlig sektor. I starten av karrieren er det både lønnsmessig og innholdsmessig gode grunner for å velge offentlig sektor, men dette bildet snur etter et par år.

Ansvar

Econamedlemmer ønsker stort sett arbeid hvor utdanningen er relevant og en jobb som er utfordrende og har mye ansvar. Slik sett er det et slags paradoks at lønnsnivået er så avhengig av ansvarsnivået når etterspørselen etter ansvarsfulle jobber framstår som høy. Nå kan lønnsfaktoren være en del av motivasjonen for å søke ansvar, så paradokset er nok ikke så enkelt som jeg framstiller det. Uansett, ansvar er en svært viktig variabel for å kunne si noe om Econamedlemmers lønn.

Har du spørsmål om lønn eller utdanning, kontakt Econa på karriere@econa.no