Forretninger og filantropi i samspill

Det er ingen motsetninger mellom å tjene penger og ta ansvar for samfunnet rundt seg, sier Johan H. Andresen til Econas fagtidsskrift Magma.

forsideJohan H. Andresen er eier og styreleder av industri- og investeringsselskapet Ferd; opprinnelig familieselskapet Tiedemann. Selskapet eier en rekke enkeltbedrifter og har en diversifisert finansiell portefølje. I tillegg driver konsernet en betydelig eiendomsvirksomhet.

For Andresen er det et mål å være tydelig i all sin ferd. Han er en aktiv twitrer, og har flere ganger ønsket å bidra til prosjekter der han enten mener det offentlige burde tatt større ansvar, eller utviser stor sendrektighet når beslutninger skal tas.

– I vår visjon sier vi at vi skal sette spor. Å sette tydelige spor gjør vi best hvis mange trør opp den samme stien. I vår verden gjør vi det ved at alle selskaper og medarbeidere i Ferd-sfæren drives av de samme, overordnede prinsippene. Slik tenker vi også når vi engasjerer oss i prosjekter der det offentlig er involvert: Satsingen blir best og mest effektfull om vi spiller på lag. Men jeg må si at jeg flere ganger blir provosert over at vårt gjennombyråkratifiserte samfunn noen ganger bruker veldig lang på å skjære gjennom når det skal tas beslutninger som ligger utenfor normen.

Et eksempel er Ferds ønske å bidra til videreutdanning av grunnskolelærere med realfagkompetanse.

– Det er bred enighet om at vi trenger å styrke skolens realfagsopplæring. Både vi og andre næringslivsaktører har ytret ønske om å bidra med penger til dette. Men ettersom lærerutdanningen er et offentlig anliggende, er det krevende å få dette praktisk gjennomført, fordi ting skal evalueres, tilpasses regelverk, konkurranseutsettes og ellers tilpasses en jungel av regelverk. Det samme har vi sett i en del prosjekter som skal drives i samarbeid med NAV eller barnevernstjenesten.

Les hele intervjuet i Magma 2/2013 som kom ut 18 april