Arrangement

Forretningsystemer anno 2013 - Fokus på nye leveransemodeller og nye egenskaper

Bo Hjort Christensen utdyper leverandørenes strategier og tjenestenes kvaliteter slik de vil se ut i 2013. For eksempel er skytjenester aktualisert i senere tid, gjennom gunstig prisede tjenester.