Frykter at bonus gir mindre pensjon

Mange kan gå glipp av millionbeløp i pensjon fordi bonusen ikke er tatt med i pensjonsgrunnlaget. Econas advokater gir deg oversikt over regelverket på for bonus og pensjon i Finansavisen 3. oktober.

Når skal bonus regnes inn i pensjonsgrunnlaget? Dette er kort oppsummert anbefalingene fra Econas advokater:

  • Står det i arbeidsavtalen din at du har rett til å ta del i selskapets bonusordning, så skal bonus, dersom den oppnås, være med i pensjonsgrunnlaget.
  • Bonuser som utbetales ved en bestemt anledning eller som en engangssum, for eksempel en signeringsbonus, eller julebonus et år det har gått spesielt bra, kan unntas.
  • Vi anbefaler våre medlemmer at rammene for den enkeltes bonusordning inntas i arbeidsavtalen.

"En ansatt med maksimal sats på innskuddspensjon, 25, prosent, som har en pensjonssparing på 30 år og en avkastning på i gjennomsnitt 6 prosent, vil tape over 4 millioner kroner i pensjonsutbetaling dersom bonus ikke er med i pensjonsgrunnlaget. Er satsen 8 prosent, vil vedkommende tape 1,3 millioner."

Finansavisen 3 okt bonus og pensjonsgrunnlag

Faksimile: Finansavisen 3. oktober 2018

Econas rådgivere i samarbeid med Pensjonseksperten AS svarer deg på spørsmål rundt pensjon uansett hvor du er i karrieren. Send spørsmål til pensjon@econa.no.

Se mer informasjon om Econas pensjonsrådgivning