Gjør Norge til et bedre land - studer økonomi i utlandet

Det er få ting som er sikkert her i livet og valg av utdannelse kan ofte være preget av usikkerhet knyttet til om du får jobb når du er ferdig. Å spå i fremtiden er tilnærmet umulig, men når statistisk sentralbyrå (SSB) og Kunnskapsdepartementet (KD) gjør det, og kommer frem til samme resultat kan vi fjerne en del av usikkerheten.

Velger du å ta en økonomisk- og administrativ grad er nemlig sjansene store for at jobbmulighetene vil være gode når du er ferdig. Er du i tillegg så lur at du tar hele eller deler av utdannelsen utenfor Norges grenser kan det vise seg at du er enda mer attraktiv enn de som kun har studert i Norge.

Hva sier SSB og KD?

SSB og KD gav i henholdsvis 2008 og 2010 ut to rapporter som så på tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter utdanning i 2025 og 2020. Hva sier så tallene? Jo, at en utdanning innen økonomiske og administrative fag vil være den utdanningen som øker mest i etterspørsel i årene som kommer. Bedriftsundersøkelsen til NAV fra 2009 viste at det var mangel på hele 1450 siviløkonomer, samfunnsøkonomer og revisorer. Hva har disse til felles? Økonomisk fagbakgrunn.

Homo Economicus?

Hva kjennetegner så en økonomisk fagbakgrunn? Økonomene i Econa sier at de er som poteten; de kan brukes til det meste. Og det viser også oversikten over medlemmene våre – vi har medlemmer innenfor bransjer så forskjellige som bygg og anlegg til undervisning og forskning til finans. Du må med andre ord ikke bare arbeide i bank om du velger en utdanning innen økonomiske og administrative fag, men står veldig fritt til å velge både bransje og hva du ønsker å jobbe med. 

Dette er kvaliteter fremtidens næringsliv vil være opptatt. Regjeringens satsinger vil fort få følger for næringslivet, og med et stadig mer elektronisk arbeidsmiljø er det all grunn til å tro at evnen til raske omstillinger både i forhold til tempoet i arbeidslivet, men også krav knyttet til klima, miljø og energi vil gjøre at kompetansen til de økonomiutdannede vil bli verdsatt.

Økonomer er dyktige på å prioritere, fokuserer på effektivitet og maksimalt utbytte av begrensede ressurser. Det høres kanskje kynisk ut, men i en fremtid hvor for eksempel kravene til en mer miljøvennlig industri, vil blant annet behovet for en dyktig økonom være fremtredende fordi de er dyktige på å ta de gode ideene til til markedet. En god løsning knyttet til lavere utslipp i en bil for eksempel vil kreve dyktige økonomer som kan si noe om hvordan dette vil påvirke prisen på bilen, hvordan den bør markedsføres og hvordan den påvirker inntjeningen til bedriften.

Økonomer i en globalisert verden

“Hvis økonomer er så generelle, hvorfor skal vi da dra ut i verden?” spør du kanskje? Jo, du skal dra ut i verden fordi verden blir mindre og mindre. Vi handler med flere og flere mennesker som sitter lengre og lengre unna. Mye kan gjøres med et tastetrykk, men har du hatt tre år i Brasil vet du noe om hvordan kulturen påvirker beslutningsprosesser, du kan språket (som inngir tillitt) og du skjønner de skjulte kodene som kun folk som har oppholdt seg i et land en stund forstår. Dette er ikke bare fordeler for deg, men også for bedriften du arbeider i. Når du i tillegg vet at kandidater med økonomisk og administrativ utdanning vil være attraktive i fremtiden, hvorfor ikke gjøre deg enda mer attraktiv ved å studere på et spennende universitet i utlandet.

Lykke til!