Arrangement

Gla'jazz på Skibladner

Bli med på Gla'jazz-cruise på Skibladner. Det er alltid god stemning om bord når Gosen stemmer i med sine fengende rytmer.