Gode tider for økonomene

Lønnen går opp og ledigheten ned. Det viser Econas lønnsundersøkelse. Econa kartlegger årlig medlemmenes inntekts- og karrieresituasjon. I år har 6.633 medlemmer, hovedsakelig siviløkonomer og masterutdannede økonomer, svart på undersøkelsen.

Econas årlige lønnsundersøkelse viser at det spesielt er de ferske i arbeidslivet som opplever ekstra gode tider. I privat sektor har nyutdannede økonomer nå en gjennomsnittslønn på 458.000 kroner. Det er en oppgang på 9.000 kroner fra i fjor, og den største oppgangen i lønnsnivå siden 2012. 

I offentlig sektor er gjennomsnittslønnen for nyutdannede nå på 494.000 kroner, opp fra 476.000 kroner i 2016.

Offentlig sektor har ikke tidligere stått høyt når nyutdannede økonomer skal velge sin første jobb. 

– Det er ekstra hyggelig å se at flere nyutdannede økonomer nå velger offentlig sektor. Her trengs våre medlemmers kompetanse, og offentlig sektor har godt av å ha flere å velge i når ledere skal velges, sier administrerende direktør i Econa, Tom Bolstad. 

Størst lønnsvekst før fylte 30 år

Masterutdannede økonomer ansatt i privat sektor har i løpet av det seneste året hatt en personlig lønnsvekst på 5,3 prosent, opp fra 4,2 prosent mellom 2015 og 2016. Gjennomsnittlig grunnlønn i privat sektor er nå på 838.000 kroner. I offentlig sektor var den personlige lønnsveksten på 3,2 prosent, sammenlignet med 3 prosent mellom 2015 og 2016. Gjennomsnittslønnen i offentlig sektor er 690.000 kroner.

Både den relative og nominelle lønnsøkningen er størst tidlig i karrieren, og avtar gradvis desto eldre man blir. Ifølge undersøkelsen er den personlige lønnsveksten størst hos aldersgruppen 26–30 år.

Shipping lønnsvinner

Shipping er den bransjen som lønner best. Ved inkludering av prestasjonsbasert belønning og eventuell overtid var gjennomsnittsinntekten på 1.633.000 kroner i 2016. Til sammenlikning er gjennomsnittsinntekten for privat sektor med alle tillegg 1.045.000 kroner for 2016. 


Les hele statistikken her.