Har arbeidsgiver lov til å utsette oppstartsdato?

Econa har den siste tiden fått flere henvendelser fra medlemmer som opplever at oppstart i ny jobb blir utsatt som følge av Coronaviruset. Vi har mange unge medlemmer som har spørsmål om dette er lovlig. Her gir vi deg noen råd om hva du bør gjøre om du havner i denne situasjonen.

Av Fredrik Riise, advokatfullmektig i Econa

Avtaler skal holdes

Ett av de mest grunnleggende prinsippene vi har i norsk avtale – og arbeidsrett er at «avtaler skal holdes». Dette betyr at der det er avtalt en konkret dato for oppstart, så er dette bindende for begge parter – både arbeidsgiver og du som arbeidstaker. For at arbeidsgiver skal kunne endre dette, krever det at lovens vilkår for å endre avtalen er oppfylt. Dersom din arbeidsgiver forsøker på dette, anbefaler vi deg å ta kontakt med en av advokatene i Econa for nærmere vurdering.

Samtykke

Det mest aktuelle for arbeidsgiver er å innhente arbeidstakers aksept for avtaleendringen. Dersom partene er enige i en avtaleendring vil denne gjelde istedenfor opprinnelig avtale. Arbeidsgiver trenger dermed ikke å forholde seg til lovens vilkår for å få endret avtalen.

Under normale forhold vil Econa være tilbakeholdne med å gi råd om å akseptere en utsettelse av oppstartstidspunkt. Covid-19 har derimot skapt såpass mye usikkerhet i markedet at arbeidstakere kan vise noe mer fleksibilitet enn før.

Samtidig gir ikke dette arbeidsgiver adgang til å be om utsettelse uten saklig grunn. Vi anbefaler derfor våre medlemmer om å undersøke følgende punkter før de aksepterer utsettelsen:

  • Hva er årsaken til at tiltredelse må utsettes?
  • Eksisterer arbeidsoppgavene du skulle jobbe med?
  • Hvis ja, er det noen mulighet til å starte i stillingen med delvis permittering?
  • Gjelder utsettelsen alle nyansatte?
  • Hvis det er kun noen som er plukket ut, hva er bakgrunnen for at du må starte senere?

Dersom arbeidsgiver kan gi saklige og gode svar til disse spørsmålene er Econa sitt råd å akseptere utsettelsen. Bakgrunnen for det er at alternativet ved å si nei kan medføre en oppsigelse. En virksomhet som ber sine ansatte om å utsette tiltredelsesdatoen er som regel i en presset situasjon. En slik situasjon kan gi arbeidsgiver grunnlag til å si opp arbeidstakeren grunnet virksomhetens forhold. Forhåpentligvis vil arbeidstakeren ved å vise fleksibilitet ha en jobb å gå til når ting stabiliserer seg igjen.

Hvis arbeidsgiver henvender seg til deg med ønske om å utsette tiltredelse i stillingen, og du er usikker? Ta kontakt med oss i Econa. Våre jurister kan hjelpe deg med å vurdere hvorvidt arbeidsgiver har saklig grunnlag til å be om en utsettelse.

Ikke medlem? Meld deg inn i dag!
Econa er foreningen for økonomer og økonomistudenter.