Har du riktig lønn ?

Høsten er kommet, og med høsten følger ofte lønnsforhandlinger. Vet du hva du bør tjene avhengig av bransje, stilling og sektor?


Bruk Econas lønnsstatistikk for å forberede deg best mulig til medarbeidersamtalen.

Econa gjennomfører en lønnsundersøkelse blant medlemmene hvert år. Denne gir både dere og oss muligheten til å si noe konkret og sikkert rundt hva Econas medlemmer tjener. Og den gir et enda bedre forhandlingskort i lønnssamtalen.

Årets lønnsstatistikk er snart klar til å sendes ut. I løpet av september vil du motta en forespørsel om å svare på lønnstatistikken. For at dere skal stå best mulig rustet i disse samtalene er det viktig at dere bruker tiden til å svare på vår undersøkelse.

Lykke til med forhandlingene !

Er lønnsstatistikken vanskelig å forstå? Finner du ikke noe som tilsvarer ”deg” i tallmaterialet? Ta kontakt med Christian Haugsnes (christian@econa.no) eller Maria Østerhus Lobo (maria@econa.no).

For å få tilgang til lønnsstatistikken  må du logge deg inn med brukernavn og passord (medlem).