Historisk Magmaartikkel

I anledning jubileumsåret vil fagredaktør for hvert Magma anbefale en artikkel som tidligere er publisert i Magma.

Først ut er Arne Selvik som anbefaler artikkelen «Konstruktive Konflikter» av Mary Parker Follett. Selvik skriver «Mary Parker Follets innsikt i konflikthåndtering har vist seg å være bærekraftig og forut for sin tid. Da jeg jobbet som «sesongarbeider» hos Riksmeklingsmannen på siste halvdel av 1980-tallet var det hennes metode for dekomponering av koflikttema og integrasjon vi fulgte. Og unngikk en rekke streker».

Du kan lese den anbefalte artikkelen her.