Arrangement

Hva er god matematikk?

Hvordan kan vi sørge for at elevene utvikler en helhetlig kompetanse i matematikk, der elevenes evne til å tenke får større fokus enn elevenes evne til å memorere? og Hvordan skal vi klare å få alle elevene til å oppleve mestring, og samtidig bli utfordret nok, og få mulighet til å strekke seg lengst mulig?