Hva koster et medlemskap?

Hva koster et medlemskap

Kontingentsatser for 2021

Husk at kontingenten er fradragsberettiget. 

Medlemskap

Månedlig

Årlig

Ordinært medlemskap kr. 355,-  kr. 4 260,-
1. år i arbeid kr. 119,- kr. 1 428,-
2. år i arbeid kr. 238,- kr. 2 856,-
Student   kr. 300,-
Etterutdanning kr. 182,- kr. 2 184,-
Utlandet
Stipendiat
kr. 238,-
kr. 238,-
kr. 2 856,-
kr. 2 856,-
Ektefelle kr. 182,- kr. 2 184,-
Pensjonist   kr. 372,-

Merk:
1. og 2. år i arbeid tar utgangspunktet i ditt utdannelsesår, ikke når du er i ditt første eller andre år i jobb.

Betalingsmetode

Medlemskontingent ved nytt medlemskap skjer via avtalegiro. Ved eventuelt ønske om eFaktura, faktura på e-post eller post, vil kontingenten bli fakturert halvårlig eller årlig.
AvtaleGiro og eFaktura kan opprettes i din nettbank. De medlemmene som ikke har eFaktura eller AvtaleGiro, mottar e-post fra ”Visma Autoinvoice”, som er vår leverandør av faktureringssystem. Ved mottak av sendingene kan medlemmene være trygg på at dette ikke er en falsk avsender. Dersom du ikke oppretter eFaktura-avtale via nevnte e-post, sendes fakturaen pr. e-post.

Skattefradrag

Econas medlemskontingent er fradragsberettiget for medlemmer som er i lønnet arbeid. For 2020 kan du trekke fra inntil kr. 3850,- av din skattepliktige inntekt. Econa innrapporterer fagforeningskontingenten direkte til skattemyndighetene for deg, hvis vi har registrert ditt personnummer.

Endring av medlemsstatus

1. september endres medlemsstatusen til avgangsstudenter fra student til 1 år i arbeid. Om du ikke har avsluttet dine studier ber vi deg ta kontakt slik at vi får endret dette til riktig år. 1. og 2. år i arbeid tar utgangspunktet i ditt utdannelsesår og ikke når du er i ditt 1. eller 2. år i jobb

Redusert kontingent

  • Ektefellerabatt gis til ektefelle eller samboer av fullt betalende ordinære medlemmer. Ektefellerabatten er på 50 % av ordinær kontingent. Ektefeller får tilsendt et eksemplar av fagmagasinet Magma.
  • Econa tilbyr også redusert kontingent i inntektsreduserte situasjoner. Forholdet må dokumenteres.
    Vi gjør oppmerksom på at medlemmet er selv ansvarlig for å holde Econa oppdatert på endringer i medlemsinformasjon som kan ha betydning for medlemskapet.
  • Etterutdanningsmedlemskap til de som studerer ved siden av jobb og har 50 % eller større reduksjon i lønnet inntekt.
  • Masterpause, mellom bachelor og fullført master har du muligheten til en såkalt masterpause. Det betyr at du kan ta en pause mellom bachelor og fullført master i inntil 5 år. I denne perioden får du medlemsstatus “masterpause” og betaler kontingent på lik linje med ordinært medlem.
  • Studentmedlemskap er forbeholdt fulltidsstudenter uten særlig lønnet inntekt. Det er viktig å merke seg at studentmedlemskap ikke gir juridiske rettigheter ifm et arbeidsforhold.

Ta kontakt med administrasjonen på telefon 22 82 80 00 eller send e-post til post@econa.no om du har spørsmål.