Hvem kan bli medlem?

Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer, masterutdannede og studenter innen økonomisk-administrative fag.

Hvem kan bli medlem

For å bli medlem må du fylle ett av følgende kriterier:

  1. Ha mastergrad i økonomisk-administrative fagområder - se eksempler her.
  2. Du er tildelt graden siviløkonom eller
  3. *Du har mastergrad innen et annet område enn økonomisk-administrative fag, kan dokumentere et minimum av 90 ECTS av økonomisk-administrative fag på bachelornivå og arbeider innen økonomisk-administrative fagområder.

*Punkt 3 krever at du ved innmelding sender vitnemål for vurdering til Econas rådgiver Atle Kolbeinstveit. Normal responstid er i løpet av dagen. 

Er utdanningsinstitusjonen registrert i databasen for utenlandske studiesteder fra Nokut, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning, kreves det ikke ytterligere dokumentasjon. For utdanning fra andre studiesteder enn disse, ber vi om at utdannelsen blir dokumentert med vitnemål og en beskrivelse av studiets innhold og varighet.

Studenter på vei til en mastergrad innen økonomisk-administrative fag kvalifiserer for studentmedlemskap. Studentmedlemmer kan innvilges inntil 5 års masterpause mellom bachelor og master. Bachelorstudenter kan også bli medlem.

Ordinære medlemmer som er i en studiesituasjon og arbeider deltid ved siden av studiene gis etterutdanningsmedlemskap. 

Her kan du lese om Econas medlemsbetingelser og personvern

Kvalifiserer du for medlemskap? Meld deg inn i dag!