Hvor ønsker nyutdannede økonomer å jobbe og hva tjener de?

Hva er de mest attraktive arbeidsplassene for nyutdannede økonomer? Hvor tjener du mest som nyutdannet? Econa har kartlagt hvor de nyutdannede helst vil jobbe, og ved hjelp av lønnsstatistikken har vi sjekket hvor de tjener best.

hvor ønsker studenter å jobbe

Finansinstitusjoner på topp

Econas studentundersøkelse viser at studentene gjerne vil jobbe innen bank, finans og forsikring, konsulenttjenester og økonomistyring. I motsatt ende av skalaen finner vi kommunal forvaltning, helsetjenester og humanitært arbeid. Av bransjer studentene helst ikke vil jobbe i finner vi regnskap og revisjon, helsetjenester og kommunal forvaltning. Førstnevnte er interessant nok altså høyt på begge lister. Se den fullstendige listen nederst i saken.

- Det er ingen overraskelse at konsulent- og finansbransjen topper listen. Flertallet av selskapene i disse bransjene har gode graduateprogram som legger godt til rette for deg som nyutdannet, sier Sindre Høyland, rådgiver i Econa med særlig ansvar for Ung-medlemmene, altså de som er i starten av karrieren. 

Revisjon er populært, på tross av lav grunnlønn

Både Econa sin lønns- og studentundersøkelse viser at revisjonsbransjen er svært populær blant nyutdannede.

- Revisjonsbransjen har relativt lav grunnlønn, men er totalt sett godt betalt på grunn av at alle har overtidsbetalt kan Høyland fortelle.

Revisjon ansetter rundt en av fire nyutdannede i medlemsmassen. Studentene er imidlertid også skeptiske til revisjon. En av tre i studentundersøkelsen sier at de ikke vil jobbe innen revisjon.

- Noe av forklaringen til at det er så stor splittelse i oppfatningen av revisjonsbransjen tror jeg har med god kunnskap blant studentene om hva jobb i bransjen innebærer. Grunnen er at de store revisjonsselskapene er mye til stede på handelshøyskolene. Studentene kan derfor tidligere gjøre opp en mening om man synes det virker spennende å jobbe med revisjon, påpeker Høyland.

Grunnlønn for nyutdannede i enkelte bransjer

Revisjon kr 457 376,-

Bank, finans og forsikringsbransjen kr 524 378,-

Konsulentbransjen kr 513 491,-

*Grunnlønn er fast avtalt lønn uten tillegg.

For å sjekke flere bransjer eller dine sannsynlige framtidsutsikter i bransjene. Prøv Econas lønnskalkulator. Rykende fersk statistikk publiseres onsdag 11. november.

i hvilke bransjer ønsker studenter og jobbe