Arrangement Online Digitalt utvikling og innovasjon

Hvordan blir den nye digitale arbeidsdagen etter korona?

Under Korona har vi opplevd mye og ny digital interaksjon. Men hvordan blir den nye digitale hverdagen?, hva tar vi med oss? hvilke nye arbeidsmåter er mulige? og hva bør vi la ligge.