Arrangement

Hvordan får du frem det beste i dine medarbeidere?

Norske ledere er gode til å involvere og støtte sine medarbeidere,men det skorter på prestasjonsledelse. Hvordan bli bedre?