Arrangement

Hvordan hente ut synergier ved oppkjøp?

Fusjoner og oppkjøp betraktes ofte - og med rette - som investeringsbeslutninger. Forskning har imidlertid vist at fusjoner og oppkjøp i gjennomsnitt fører til et verditap for kjøperne, og representerer i så måte dårlige investeringsbeslutninger.