Arrangement

Innføring i lønnsomhetsforbedring

Econa Trøndelag inviterer til ettermiddagsseminar i lønnsomhetsforbedring: "Et riktig gjennomført lønnsomhetsprogram skaper varig, styrket konkurranseevne raskt"