Arrangement

Innovasjon og forretningsutvikling - gjennom tverrfaglig samarbeid

Jon Fageraas og Stein Inge Morisbak i Bekk Consulting AS (BEKK) vil vise hvordan man fra et lederpersektiv kan tilrettelegge for at tverrfaglige prosjekter som "Digipost" kan håndteres på en god måte gjennom fokus på kompetansebygging og rom for både breddekunnskap og dyp spesialisering.