Inntekt for selvstendig næringsdrivende/gründere 2016

Lønnsundersøkelsen 2016 viser at selvstendig næringsdrivende/gründere i snitt har noe høyere lønn enn medlemsmassen som er arbeidstakere. Dette gjelder spesielt for de som er organisert som aksjeselskaper.

Lønnsundersøkelsen 2016 viser at selvstendig næringsdrivende/gründere i snitt har noe høyere lønn enn medlemsmassen som er arbeidstakere. Dette gjelder spesielt for de som er organisert som aksjeselskaper.

Les mer om hvordan selvstendig næringsdrivende/gründere tar ut inntekt i rapporten. 

Selvstendig næringsdrivende 2016 - forside