Arrangement

Internasjonalt arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering

Bjørn Skogstad Aamo vil fortelle om hvordan man arbeider globalt med å bekjempe hvitvasking av penger og terrorfinansiering.